Chag Pesach Sameach !

ŻYCZYMY WSZYSTKIM

RADOSNEGO SZABATU

I ŚWIĘTA PESACH,

  SZCZĘŚLIWEGO WYCHODZENIA

ZE SWOICH EGIPTÓW !