73 Rocznica Likwidacji Getta w Warszawie
19.04.1943...Pamiętamy, zapalamy świeczki w oknach...