MDK w Poznaniu zaprasza...
14.04.2016, g. 20.00 Mały Dom Kultury Wstęp wolny. Fundacja Mały Dom Kultury i Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają na projekcję dwóch filmów: „Ala z elementarza” oraz „Alina Margolis, Lekarz Świata”, poświęconych uczestniczce powstania w Getcie Warszawskim w 1943 r. i w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.,
lekarce - pionierce leczenia cukrzycy u dzieci w Polsce, która z organizacjami Lekarze bez granic i Lekarze Świata ratowała boat people, leczyła dzieci w Nikaragui i Salwadorze, współzakładała w Polsce w 1991 r. organizację pomocy dzieciom krzywdzonym Fundację Dzieci Niczyje - dr Alinie Margolis Edelman (1922 – 2008). Pokaz organizowany jest w ramach obchodów w Polsce i na świecie 25-lecia działalności Fundacji Dzieci Niczyje oraz dla uczczenia rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim 19.04.1943 r. Po projekcji krótka prezentacja działalności Fundacji Dzieci Niczyje oraz dyskusja z udziałem Zofii Winawer - byłej wolontariuszki od PR w Fundacji Dzieci Niczyje, obecnie w kapitule Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Organizatorzy pokazu serdecznie dziękują Studiu Filmowemu Kalejdoskop, producentowi filmu „Ala z elementarza” za wyrażenie zgody na projekcję filmu. Po projekcji filmu będą zbierane pieniądze na wydanie fotobiografii o Alinie Margolis Edelman.
 

INFO Z Facebooka