Nabór na seminarium w Terezinie

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza do udziału w seminarium „Auschwitz – Historia i Symbolika”, organizowanym we współpracy z Miejscem Pamięci – Památník Terezín. Seminarium odbędzie się w dniach 2-4 października 2015 r. w czeskim mieście Terezin.

Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  z Polski i Czech, którzy uczestniczyli w seminarium „Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów Polskich – Holokaust” organizowanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem oraz realizują projekty edukacyjne poświęcone historii Holokaustu i II wojny światowej.

Udział w Seminarium będzie dla uczestników szansą poznania terenów byłego getta Terezin. Ponadto nauczyciele z Polski i Czech zaprezentują, a także zapoznają się z przykładami dobrych praktyk w nauczaniu o Holokauście i II wojnie światowej w obu krajach. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie oraz podsumowanie wizyty w Miejscu Pamięci. Przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania w nauczaniu o Holokauście w szkole, w kontekście doświadczenia zdobytego podczas seminarium w Yad Vashem.

Uczestnicy seminarium wezmą również udział w cyklu wykładów i prezentacji prowadzonych przez zaproszonych ekspertów z Czech. Uzupełnieniem tematyki historycznej będą zajęcia warsztatowe podczas, których zostaną zaprezentowane materiały do nauczania o antysemityzmie oraz Holokauście.

Zajęcia będą tłumaczone z języka czeskiego na polski. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy seminarium pokrywają koszty programu merytorycznego, tłumaczenia, transportu, noclegów, wyżywienia oraz materiałów edukacyjnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem realizowanych projektów edukacyjnych prosimy przesłać do 28 sierpnia 2015 r. na adres e-mail: adelina.michaldo@auschwitz.org lub drogą pocztową na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje dotyczące Seminarium można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844 8064.

Szczegóły: http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/nabor-na-seminarium-auschwitz-historia-i-symbolika-w-terezinie,1738.html