Jom Ha'acmaut

Seder Jom Ha’acmaut Święto Niepodległości Izraela a Droga do Wybawienia.

“Ze hayom asa hashem nagila venismecha bo” („To dzień, który uczynił Bóg, radujmy się nim i delektujmy”)

Czytaj całość