Ariel Zukermann
Ariel Zukermann w Poznańskiej Filharmonii
Po niedawnym występie Yoava Talmiego, Filharmonia Poznańska gościła w piątek 15 maja 2014 r. kolejnego izraelskiego dyrygenta. Był nim Ariel Zukermann. Urodził się w 1973 roku w Izraelu. Początkowo studiował w klasie fletu. Instrumentu uczył się u Paula Meisena i Andrása Adorjána w Musikhochschule München ,Wyższej Szkole Muzycznej w Monachium.
Następnie brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Alaina Mariona i Aurele Nicolet.
Ariel Zukermann jest laureatem licznych renomowanych międzynarodowych konkursów.
Solowe partie fletu wykonywał pod dyrekcją wielu wybitnych dyrygentów. Wśród nich warto wymienić takich gigantów sztuki dyrygenckiej, jak np.: Zubina Mehtę, Daniela Barenboima, Lorina Maazela i Ricaedo Muti. Występował wspólnie z wielu znakomitymi orkiestrami, np.: Izraelską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Symfoniczną Bawarskiego Radia, Orkiestrą Bawarskiej Opery Państwowej i Orkiestrą Filharmonii w Monachium. Od 2002 r. Ariel Zukermann jest solistą „Kolsimcha – The World Quartet” (Głos Radości – Kwartet Światowy).
Ariel Zukermann nie ograniczył się wyłącznie do instrumentalnej sztuki wykonawczej. Studiował również dyrygenturę orkiestrową u Jormy Panuli w Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Królewskiej Wyższej Szkole Muzycznej w Sztokholmie).
Maestro związany był z licznymi orkiestrami. Przykładowo można wymienić tutaj: Hermes Orchester w Monachium, Budapeszteńską Orkiestrę Festiwalową, Izraelską Orkiestrę Symfoniczną, Orkiestrę Symfoniczną w Lucernie i Bazylei, Orkiestrę Bawarskiej Opery Państwowej, Orkiestrę Radia Seul, Orkiestrę Filharmonii w Belgradzie, Orkiestrę Węgierskiej Filharmonii Narodowej, Orkiestrę Collegium Bacha w Monachium, Orkiestrę Filharmonii w Bremie, Państwową Orkiestrę Nadrenii, itd.
Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać utwory kompozytorów epoki klasycznej – Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756-1791) i Carla Philippa Emanuela Bacha (1714-1788).
Wykonana Serenada na instrumenty dęte B-dur KV 381 Mozarta jest najbardziej charakterystyczna w porównaniu z Serenadami Es-dur KV 375 i e-moll KV 388. Składa się z 8 części. Serenadę wykonuje 13 instrumentów dętych. Soliści realizujący partie solowe utworu okazali się prawdziwymi wirtuozami.
Mieliśmy okazję wysłuchać również dwóch dzieł niesłusznie zapomnianego dziś Carla Filippa Emanuela Bacha. Były nimi: Symfonia na instrumenty smyczkowe nr 1 G-dur Wq 182/1 oraz Symfonia na instrumenty smyczkowe nr 3 C-dur Wq 182.3. Mimo, iż kompozycje reprezentowały wczesnoklasyczny styl galant, były już zapowiedzią mającego narodzić się w przyszłości romantyzmu. Były jakby próbą przejścia od „harmonia mundi” do harmonii serca.
Po koncercie odbyło się krótkie, lecz bardzo miłe spotkanie Ariela Zukermanna z reprezentantami Gminy Żydowskiej w Poznaniu.
 
 dr Wojciech Meixner