Obóz młodzieżowy w Szarwas
The American Jewish Joint Distribution Committee zaprasza żydowską młodzież w wieku 12 - 17 lat na
Międzynarodowy Obóz Żydowski w SZARVAS na Węgrzech 2 - 15 sierpnia 2014.
Uczestnicy obozu pochodzą  z 24 krajów Europy, Ameryki i Azji. Program w Szarvas złożony jest z różnorodnych zajęć, min. sport, plastyka, tańce izraelskie, atrakcyjne programy wieczorne, a wszystko to w międzynarodowej żydowskiej atmosferze.

Koszt obozu wynosi 1.100 złotych (zniżka dla uczestników Camp Atid).
Aplikacje na obóz prosimy przesyłać wyłącznie na adres: camp@jdcpoland.org

Dokumenty dostępne na stronie: jdcpoland.org/szarvas2014
Zgłoszenia przyjmujemy od 15 maja do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia wysłane przed terminem rozpoczęcia rekrutacji nie będą rozpatrywane.
O zakwalifikowaniu decyduje pochodzenie żydowskie, liczba wyjazdów do Szarvas w poprzednich latach (szansa dla nowych uczestników) oraz kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela biuro JDC, Tel. 22 652 17 5422 652 17 54
Dla osób w wieku 16-17  lat istnieje możliwość zakwalifikowania się do GRUPY MIĘDZYNARODOWEJ. Uwaga! Zgłoszenia do grupy międzynarodowej przyjmujemy tylko do 20 maja. Wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz wypełnienie dodatkowej aplikacji (prosimy o zaznaczenie III sesji).