Odszedł ks.Marek Kaiser
4 maja 2014 r. o godzinie 0.20 po długiej chorobie umarł wielki Przyjaciel naszej Gminy, Wspaniały, Dobry Człowiek, ksiądz Marek Kaiser – proboszcz Parafii świętego Wojciecha w Poznaniu.
Jeszcze kilka dni temu mieliśmy nadzieję, że ksiądz Kaiser przez wiele lat, będzie razem z nami chwalić B-ga. Ksiądz Marek zaczął wybudzać się ze śpiączki farmakologicznej. Jednak 
HaShem w Swojej Nieskończonej Mądrości i Miłosierdziu zadecydował zabrać duszę księdza Kaisera przed Swoje Oblicze.
 
Ksiądz Marek Kaiser urodził się 1 lutego 1952 r. w Poznaniu, w kolejarskiej rodzinie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1978 roku. Początkowo został wikariuszem w parafii w Bojanowie. Następnie powrócił do Poznania, gdzie był duszpasterzem akademickim w parafii św. Jana Vianneya na Sołaczu. Po przeniesieniu do parafii św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu zostaje jej proboszczem. Od 1997 roku był proboszczem parafii świętego Wojciecha w Poznaniu.
 
Ksiądz Kaiser interesował się historią. W życiu Księdza najważniejszymi cnotami były dobroć i szacunek. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci chwile wzajemnej życzliwości podczas katolicko-żydowskich Nabożeństw Słowa, z okazji Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Nie zapomnimy atmosfery serdeczności podczas spotkań po wspólnych nabożeństwach.
 
Serce księdza Kaisera otwarte było na wyznawców różnych wyznań i religii. W parafii św. Wojciecha odbywały się nie tylko wspólne modlitwy żydowsko-chrześcujańskie. Jeszcze tak niedawno, bo 13 lutego 2014 r. ksiądz Marek wspólnie z księdzem protoprezbiterem Pawłem Minajewem z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zorganizował w swojej parafii liturgię prawosławnej Wieczernii.
 
Ksiądz Marek Kaiser szedł drogą wspólnego żydowsko-chrześcijańskiego Dziedzictwa Tory. Przejawiało się to w codziennym przestrzeganiu nakazu: „A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego, całym sercem twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją.” Księga Dwarim/Powtórzonego Prawa 6, 5 (tłumaczenie Izaaka Cylkowa). A także nakazu: „Nie pomstuj, i nie chowaj gniewu za synów narodu twego; a miłuj bliźniego twego jako samego siebie: Jam Wiekuisty!” Księga Wajikra/Kapłańska 19,18 (tłumaczenie Izaaka Cylkowa).
 
Smutne są serca nasze w chwili rozstania z naszym Przyjacielem księdzem Markiem Kaiserem. Naszym pocieszeniem są słowa Proroka, które jak wierzymy odnoszą się do księdza Marka: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książe, który jest opiekunem twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęłi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia. Drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia,  a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.” Księga Daniela 12,1-3 (Tłumaczenie Biblia Tysiąclecia).
 
Ksiądz Marek Kaiser pozostanie dla nas na zawsze Błogosławionej Pamięci.
 
Wojciech Meixner