KOMUNIKAT- WAŻNE !!!

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oddział w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do osób, które mają pochodzenie żydowskie ze strony matki lub ojca, bądź wskażą pochodzenie żydowskie jednego z czworga dziadków lub przedstawią potwierdzone dokumenty konwersji ortodoksyjnej lub reformowanej zaakceptowanej przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Naczelnego Rabina Polski.

Jeśli te osoby są zainteresowane przystąpieniem do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oddział w Poznaniu, a spełniają powyższe kryteria, serdecznie zachęcamy do złożenia deklaracji przystąpienia do naszej społeczności.

 

Nasz oddział w swoim funkcjonowaniu opiera się na prawach halachy, co oznacza, że jeśli matka była Żydówką lub gdy osoba przeszła konwersję ortodoksyjną lub reformowaną, są oni uprawnieni do prowadzenia religijnych uroczystości w Synagodze.

 

Jednak, niezależnie od tego, kto z przodków ma pochodzenie żydowskie, czy jest członkiem gminy, czy nie, serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.