Światowy Kongres Żydów dziękuje polskim biskupom

Prezydent Światowego Kongresu Żydów, Ronald S. Lauder z zadowoleniem przyjął wsparcie Konferencji Episkopatu Polski dla kampanii na rzecz zmiany zakazu uboju rytualnego w Polsce. Jego zdaniem ma ono „szczególne znaczenie”. - Doceniamy to oświadczenie i mamy nadzieję, że doprowadzi ono polskich prawodawców do zmiany złej decyzji, jaką podjęli w lipcu - powiedział Lauder 30 września w Nowym Jorku. Podziękował „przywódcom Kościoła katolickiego” za to, że zabrali głos w tej sprawie.

W oświadczeniu z 25 września Prezydium Konferencji Episkopatu Polski napisało, że „podziela troskę żydowskich gmin wyznaniowych oraz wyznawców islamu o zachowanie i realizację podstawowych praw wolności wyznania i kultu. Do nich należy również prawo do zachowania swoich obyczajów, w tym rytualnego uboju zwierząt”. Zwróciło uwagę na to, że „w całej wielowiekowej historii prawodawstwa polskiego nigdy nie było kwestionowane prawo do wolności religijnej, w tym prawo do zachowania własnych tradycji i zwyczajów”. - W kontekście polemik dotyczących odrzucenia przez Sejm RP ww. projektu ustawy, Prezydium KEP wskazuje na brak konsekwencji ustawodawcy w zachowaniu dwóch ustaw – o ochronie zwierząt oraz o stosunku państwa polskiego do gmin wyznaniowych żydowskich. Na podobny problem zwrócił uwagę Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, który złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając konflikt dwóch ustaw - głosił tekst oświadczenia.

Na początku września Lauer rozmawiał o sprawie zakazu uboju rytualnego w Polsce z papieżem. Według relacji prezydenta Światowego Kongresu Żydów, Franciszek wyraził zaniepokojenie zakazem i obiecał, że przyjrzy się tej sprawie.

pb (KAI/WJC) / Nowy Jork