Rabin Schudrich na Szawuot
"W Szawuot świętujemy nadanie Tory przez B-ga na Górze Synaj". Zdanie bardzo proste, ale jakże głębokie. Obchodzimy to święto tak jak wszystkie inne, powstrzymując się od pracy i wygłaszając dodatkowe modlitwy na tę okazję. Jest też tradycja by na Szawuot jeść produkty mleczne. Tak jak mleko jest podstawowym źródłem pożywienia dla naszego ciała, tak Tora jest podstawowym źródłem pożywienia dla naszej duszy.  Spędzamy też cała pierwszą noc Szawuot na Tikkun Lajl Szawuot - studiowaniu Tory i innych żydowskich tekstów.
Co rok odtwarzamy ten dzień "nadania" Tory przez B-ga. A co z "przyjęciem" Tory? B-g dał nam drogocenny dar - Torę. Co robimy z tym skarbem i czego się z niego uczymy? Poprzez całonocne studiowanie (i nasze działanie przez resztę roku) pokazujemy, że nie tylko B-g DAŁ nam Torę, ale też, że jesteśmy gotowi na to by PRZYJĄĆ Torę.
Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski