Patronat nad uroczystościami objęli...

oraz  wiele znanych osobistości i instytucji.