1% dla "Dzieci Holokaustu"
PRZYPOMINAMY I SERDECZNIE PROSIMY PRZEKAŻCIE1% PŁACONEGO PODATKU

NA  DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

„DZIECI HOLOCAUSTU” w POLSCE

STOWARZYSZENIE "DZIECI HOLOCAUSTU" W POLSCE

ASSOCIATION OF  "CHILDREN OF THE HOLOCAUST" IN POLAND

                             Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa,

                          tel./ fax +48(22) 6208245    tel.+48(22)6521220

                www.dzieciholocaustu.org.pl  e-mail : chsurv@jewish.org.pl

            Bank PEKAO S.A. IV 0. W- wa, Nr 08124010531111000004411204

                                              

                                                                              Warszawa, styczeń 2013 roku

 

 

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe

wpiszcie w rubryce „Numer KRS”:

0000097668. oraz przekazywaną kwotę

           

                       

Pozyskane środki przeznaczamy głównie na upowszechnianie prawdy

o Holocauście oraz na pomoc dla osób ratujących nasze życie w czasach Zagłady.

                                                          

Dziękujemy i liczymy na Was
Zarząd  Stowarzyszenia