IV Ogolnopolska Konferencja...17-18 stycznia w Gnieżnie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa,

Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego pt.:

WSCHODNIOEUROPEJSKI JUDAIZM

A KWESTIA TOŻSAMOSCI  ŻYDOWSKIEJ

Program konferencji

 

17 stycznia 2013 Aula IKE

 

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

Przemówienie Dyrektora IKE, prof. zw. dr. hab. Leszka Mrozewicza

Przemówienie zaproszonych gości

Paweł Szapiro (Fundacja Żyd Niemalowany)

„Żyd Niemalowany”

10:30 Otwarcie wystawy Żyd Niemalowany w Gnieźnie (sala 2.01)

10:45 Brunch

11:30-12:30 Moderator: ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński prof. UAM

prof. zw. dr hab. Jan Grosfeld (UKSW)

Wizja Żyda-wiecznego tułacza i jej wersja chrześcijańska

dr Marcela Kościanczuk (UAM)

Messianic Jews in Poland – creation of Jewish identity

dr Halina Postek (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Mitnagdim-chasyd-maskil: konstrukcje teoretyczne czy postaci rzeczywiste?

12:30 Dyskusja

13:15 Obiad

14:30-15:30 Moderator: dr Katarzyna Kornacka-Sareło (UAM)

mgr Tamara Włodarczyk (UWr)

Świecka tożsamość polskich Żydów jako żydowską tożsamość alternatywna

dr n. med. Ignacy Einhorn (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce)

Tożsamość drugiego pokolenia polskich Zydów

mgr inż. arch. Mateusz Michalski (Politechnika Wrocławska)

Tożsamość w architekturze, czy architektura tożsamości na przykładach synagog w XVII i XVIII w. na ziemiach polskich

16:00 Przerwa kawowa

16:30-17:30 Moderator: dr Artur Kamczycki (UAM)

dr Agata Rybińska (UMCS)

Mameloszn czy Muttersprache? O językowych wyborach Żydów wrocławskich w XIX wieku

Ludmiła Janion (UW)

Po angielsku czy w jidysz? Białystok Dawida Sohna jako próba stabilizowania tożsamości żydowskiej w czasie kulturowych przemian

dr Michał Jadwiszczok (UAM)

Wkład Aszkenazyjczyków z ziem polskich w powstanie i budowę Państwa Izrael

17:30 Dyskusja

18:00 Przerwa kawowa

18:30 Wojciech Olejniczak (Fundacja Tres)

Projekt historyczno-artystyczny "Do zobaczenia za rok w Jerozolimie" Zbąszyń 1938

18 stycznia 2013 Aula IKE

9:00-10:00 Moderator: dr Katarzyna Kornacka-Sareło (UAM)

Dr Nitza Davidovitch (Ariel, Izrael) i Dr Dan Soen (Ariel, Izrael)

Holocaust and Stimulating Experience – Are they Compatible?

On Experimental Learnig about the Holocaust

Prof. Max Stern (Ariel, Izrael)

In Search of a Sacred Ethos. Some Aspects of Music and Jewish Identity in Israel Today

10:00 Dyskusja

10:30 Przerwa kawowa

11:00-12:00 Moderator: mgr Bartosz Lampkowski (UAM)

prof. Jerzy Ochmann (UJ)

Kategoria Kratos w syjonizmie

dr hab. Jacek Surzyn (US)

Leona Pinskera autoemancypacja jako droga do odzyskania żydowskiej tożsamości

dr Artur Kamczycki (UAM)

Tożsamość syjonistyczna

12:00 Dyskusja

13:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:00 Moderator: dr Artur Kamczycki (UAM)

mgr Marzena Szugiero (UW)

Bindy, peruki, golone głowy...w dyskusji nad modernizacja społeczności żydowskiej w Królestwie Kongresowym

mgr Małgorzata Dambek (UAM)

„Być Żydem” to byc „człowiekiem dla nikogo”? Kwestie żydowskiej tożsamości w twórczości Paula Straussa

Urszula Frymus (US)

Pisarz wobec Tory. Portret dziadka w prozie autobiograficznej Henryka Voglera

15:00 Dyskusja

15:30 Podsumowanie konferencji

ks. prof. dr hab. Waldemar Szczerbiński (prof. UAM)

Żydzi wschodnioeuropejscy – uprzedzenie czy duma?

16:00 Zakończenie

16:15 Kawa