Wystawa fotografii "Mój Izrael III-Bar Micwa"

Na wystawę zaprosił swoich przyjaciół i znajomych pan Jerzy Mianowski - redaktor Głosu Wągrowieckiego.

Wernisaż odbył się 14 lutego o godz. 18.00 ,

 

Nie jest to pierwsza tego typu wystawa pana Mianowskiego, Jego fotografie i trafne, specyficzne spojrzenie przyciąga wielu widzów i zdobywa uznanie nie tylko w Polsce.

 

 

Występem znanego zespołu klezmerskiego "Ruach" zainaugurowano otwarcie wystawy fotografii, będącej wynikiem podróży pana Mianowskiego do Izraela.

Tym razem autor skupił swoją uwagę na jednym z najważniejszych momentów w życiu religijnym żydowskich chłopców.

Pan Mianowski serdecznie powitał zaproszonych przyjaciół, wśród których byli również członkowie naszej Gminy. 

W nawiązaniu do tematu wystawy, przewodnicząca Gminy żydowskiej w Poznaniu wyjaśniła zgromadzonym co to jest Bar Micwa i jakie ma znaczenie dla chłopców, a jakie dla dziewczynek - Bat Micwa. 

 

Muzyka żydowska w wykonaniu Duetu Ruach doskonale harmonizowała z ekspozycją, co w sumie tworzyło bardzo miłą, ciepłą atmosferę wydarzenia. 

 

(Bar mitzvah - dosłownie można przetłumaczyć jako "syn" - bar, "przykazania" - micwa. Tym "synem przykazania" staje się każdy żydowski chłopiec w momencie ukończenia 13 lat. Oznacza to, że od tej chwili obowiązują go wszystkie przykazania Tory i że sam odpowiada za swoje czyny. Oznacza to również, że w sensie praw religijnych uważany jest za dorosłego, czyli jest liczony do minjanu, oraz ma obowiązek zakładania tefilin.)

 Potocznie słów "bar micwa" używa się również jako nazwy uroczystości z okazji tego wydarzenia. Zaprasza się rodzinę i przyjaciół, a chłopiec stający się "bar micwa" otrzymuje prezenty. Najczęściej są to książki o tematyce religijnej, lub przedmioty o religijnym znaczeniu (np. talit). Oczywiście mogą być to również "zwyczajne" prezenty urodzinowe. Chłopiec, który należy do synagogi ortodoksyjnej, odczytuje zazwyczaj publicznie w najbliższy Szabat fragment Tory przypadający na ten tydzień (parsza), a co najmniej fragment z Ksiąg Proroków (haftara). W niektórych synagogach proszony jest również o wygłoszenie przygotowanego przez niego omówienia jakiegoś zagadnienia żydowskiego prawa religijnego.

Odpowiednikiem bar micwa jest dla dziewczynek bat micwa (córka przykazania). Uroczyste obchodzenie dorosłości dziewczynek jest zjawiskiem stosunkowo nowym, bo powstało dopiero w drugiej połowie wieku XIX. Pierwszą kobietą obchodzącą bat micwa była Judith Kaplan - córka rabina Mordechaja Kaplana, twórcy judaizmu rekonstrukcjonistycznego. Zwyczaj bat micwa jest powszechny obecnie także wśród nurtu judaizmu reformowanego oraz konserwatywnego i stopniowo wkracza również do judaizmu ortodoksyjnego. Według prawa żydowskiego kobiety osiągają dorosłość wcześniej, niż mężczyźni, bo już w dwunaste urodziny. Jednak bat micwa obchodzona jest nierzadko w wieku lat trzynastu.