MiNYanim
Po raz trzeci w Polsce, a i w całej Europie Środkowo-Wschodniej, odbędzie się program MiNYanim. Ten edukacyjno-społeczny program, stworzony pod skrzydłami Agencji Żydowskiej dla Izraela, skierowany jest do młodych żydowskich aktywistów lokalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Szukamy absolwentów Taglitu/MASA z całej Polski, którzy chcieliby działać, choć nie mieli okazji lub działają, ale chcieliby swoją działalność poszerzyć. 

Co miesiąc będą się odbywały spotkania, prawdopodobniej najczęściej w Warszawie, najpewniej w niedziele.

Odbędą się również trzy większe seminaria, na 4-5 dni, (dwa w Europie i jedno w Izraelu) dla wszystkich grup z krajów takich jak Węgry, Bułgaria, Serbia, Czechy, Rosja, Słowacja, Rumunia...

Celem jest tego programu by uczestnicy pod koniec stworzyli swój projekt w jakiś sposób wpływa na swoją społeczność żydowską. Ten projekt mają szanse przedstawić i ubiegać się o grant na jego realizację.

Więcej informacji na: http://izraelikultura.hu/en/minyanim

Jak masz jakiekolwiek pytania to pisz - na maila: minyanim.polin@gmail.com

Kwestionariusz trzeba wypełnić i wysłać do 15 listopada 2012.

Koszt programu to 300 USD. Istnieje możliwość uzyskania częściowego stypendium.

Polskimi koordynatorami programu są Emil Jeżowski i Mladen Petrov.