Taglit Birthright Israel

Zbliżają się ostatnie dni rekrutacji na program Agencji Żydowskiej dla Izraela Taglit Birthright Israel (zakończenie rekrutacji 4 listopada).

 Wycieczka do Izraela w ramach programu Taglit ma na celu przybliżenie młodzieży o pochodzeniu żydowskim obrazu Państwa Izrael oraz przekazanie cennej wiedzy na temat judaizmu oraz historii Żydów.

Niemal dwutygodniowy wyjazd jest wypełniony aktywnym wypoczynkiem wśród zróżnicowanego krajobrazu Izraela, do ktorego należą m.in. Morze Śródziemne, Wzgórza Golan, Morze Martwe, Pustynia Negew oraz wiele innych zakątków kraju. 

 

Termin wyjazdu: grudzień 2012/styczeń 2013

 

Dodatkową atrakcją wycieczki jest bogaty program edukacyjny i możliwość zapoznania się z kulturą i społecznością izraelską, a przez to - poznanie różnorodnych poglądów na tematy społeczne i kulturowe, zarówno współczesne, jak i historyczne.

Kryteria kwalifikacji do programu:

wiek 18-26 lat (włącznie);

brak wcześniejszego udziału w innych programach edukacyjnych w Izraelu;

żydowskie korzenie (do dziadków), które może być poświadczone odpowiednią dokumentacją

 

 

Taglit jest wyjątkową szansą, którą można wykorzystać tylko raz w życiu! Wycieczka jest bezpłatna!
Zapytaj nas o Taglit!
Najbliższy wyjazd odbędzie się zimą: 29.12.2010-7.01.2011.
Zapytaj nas, czy mamy jeszcze wolne miejsca!

 

Więcej TU :