Stypendium rządowe w Izraelu
Zapraszamy studentów polskich uczelni do składania aplikacji na przyszłoroczne stypendia akademickie. 30 listopada mija termin zgłaszania przez uczelnie kandydatur do stypendiów dla Polaków chcących odbyć staże naukowe i kursy językowe w Izraelu.

Na podstawie „Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014” strona izraelska przyznaje co roku:

4 stypendia na letnie kursy języka hebrajskiego

5 stypendiów 8-miesięcznych dla polskich doktorantów lub młodych naukowców (min. tytuł licencjata)

1 stypendium 8 miesięczne dla polskich studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne.

 Warunki ubiegania się o stypendium

- Obywatelstwo polskie, wiek do 35 lat, minimum stopień licencjata, bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, bardzo dobre osiągnięcia naukowe, stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

- Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek aplikacyjny, CV, program badań w ramach pobytu naukowego w Izraelu, 2 listy referencyjne od wykładowców akademickich, certyfikat znajomości j. angielskiego, zaświadczenie zdrowotne.

 Dużym plusem jest dokument zaświadczający o gotowości przyjęcia kandydata przez izraelską uczelnię.

- Wnioski aplikacyjne

- ​Wnioski aplikacyjne i bliższe informacje na temat tegorocznych stypendiów dostępne są we wszystkich szkołach wyższych w Polsce (np. w biurach współpracy z zagranicą), które mają obowiązek przesłać dokumenty kandydatów do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie do dn. 30 listopada 2012 r.

- Uwaga –

O stypendium można ubiegać się wyłącznie za pośrednictwem macierzystej jednostki, która indywidualnie wyznacza termin przyjmowania zgłoszeń od swoich kandydatów.

 Ambasada Izraela nie udostępnia wniosków aplikacyjnych.

 W razie nieotrzymania pełnych informacji na Państwa uczelni, prosimy o kontakt z p. Łukaszem Perygą z BUWiWM (tel. 22-393-38-14) lub ewentualnie z Departamentem Edukacji Ambasady Izraela w Polsce: education@warsaw.mfa.gov.il

Więcej informacji

Szczegółowe informacji znajdą Państwo na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Informacje o edukacyjnych programach