Izrael - drugi najbardziej wykształcony kraj świata
    W ogłoszonym ostatnio rankingu najbardziej wykształconych krajów świata, Izrael zajął zaszczytne drugie miejsce. Pierwsze miejsce przypadło Kanadzie.
    Ranking opracowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przyznawanie poszczególnym krajom określonych miejsc w klasyfikacji wykształcenia wynikało z kompleksowych badań.

    Brano w nich pod uwagę takie czynniki, jak poziom wykształcenia, systemy oświatowe i porównanie systemów edukacyjnych w różnych krajach.
    W ogłoszonej klasyfikacji dla 10 najbardziej wykształconych krajów świata uwzględniano również poziom wydatków na edukację i liczbę obywateli z wyższym wykształceniem. Innymi ważnymi czynnikami były: przyrost naturalny i dochód PKB per capita.
    Wyniki klasyfikacji edukacyjnej, dla 10 najbardziej wykształconych krajów świata obrazują procentowy udział osób z wyższym wykształceniem, do całości zaludnienia.    Klasyfikacja jest następująca:
    1. Kanada 51 %
    2. Izrael 46 %
    3. Japonia 45 %
    4. Stany Zjednoczone 42 %
    5. Nowa Zelandia 41 %
    6. Korea Południowa 40 %
    7. Norwegia 38 %
    8. Wielka Brytania 38 %
    9. Australia 38 %
   10. Finlandia 37 %


   Wojciech Meixner