Izrael na znaczkach pocztowych
Israel
30.01.2009.

Wystawa "Izrael na znakach pocztowych", Wrocław

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, oddział we Wrocławiu, zapraszają na wystawę "Izrael na znakach pocztowych", ze zbiorów Józefa Wiczkowskiego i Bogdana Cymerysa.

Zaprezentowane zostaną izraelskie znaki pocztowe opowiadające 60 lat historii Państwa Izrael.

Otwarcie wystawy 30 stycznia 2009, godz. 12:00

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1, Wrocław

http://www.muzeum.wroclaw.pl/

Już 30 stycznia nastapi otwarcie wystawy “Izrael na znaczkach pocztowych”. Impulsem do jej zorganizowania w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest obchodzony od kwietnia 2008 roku do kwietnia 2009 Rok Polski w Izraelu, wspólna inicjatywa MKiDN oraz MSZ. 


Prezentowane w muzeum zbiory filatelistyczne Bogdana Cymerysa, Józefa Wiczkowskiego i Bronisława Rejnowskiego mają przybliżyć historię i kulturę Izraela Polakom.

Zbiór B.Cymerysa “Całostki pocztowe Izraela 1948-1998” w muzeum zaprezentowana zostanie część opracowanego z niezwykłą starannością eksponatu min: pierwsze wydanie kopert pocztowych, ilustrowane koperty lotnicze, także z wydrukowanymi znakami opłaty. Elementy graficzne zamieszczone na eksponatach oparte są na motywach biblijnych i talmudycznych (gwiazda Dawida, menora, kolumny). Często są ograniczone do ornamentyki roślinnej lub treści symbolicznych wyrażanych przedstawieniami zwierząt (lew, orzeł, lampart). Emblemat Poczty Izraela inspirowany jest wyrażeniem biblijnym “Biegnie jak Gazela” - przedstawia jelenia w biegu, którego zobaczyć będzie można na wielu eksponatach w zbiorze.

Eksponat “Izrael” – J. Wiczkowskiego obejmuje wszystkie wydania znaczków pocztowych poczty izraelskiej od czasów powstania państwa w 1949 roku do 1993 roku, czyli do wydania z okazji 60 –lecia Powstania w Getcie Warszawskim. Na wystawie muzealnej jest pokazywana jest jego część. Rozwój niepodległego państwa jest skrupulatnie rejestrowany na znaczkach od pierwszych lat istnienia (kolejne rocznice). Motywy narodowe oparte są na tradycyjnych tematach żydowskich i motywach lokalnego pejzażu.

Eksponat „Znaki polecenia Izraela” B. Rejnowskiego prezentuje różnorodne formy oznaczania przesyłek poleconych przez Pocztę Izraelską w latach 1948 - 2000. W części wstępnej pokazano przesyłki i nalepki polecenia z czasów sprawowania w Palestynie mandatu w imieniu Ligi Narodów przez Wielką Brytanię w okresie 1.06.1920 14.05.1948 oraz wykorzystanie nalepek „R” z okresu mandatowego przez Pocztę Izraela w okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia własnych nalepek Poczty Izraeskiej.

W dalszych częściach eksponat prezentuje różne typu nalepek polecenia z lat 1952-1993, zarówno z terenów Izraela, jak i terenów okupowanych (Gaza, Zachodni Brzeg Jordanu).

Przedmioty sztuki obrzędowej związane z Synagogą oraz żydowskimi świętami, przekazane przez wrocławski oddział Gmin Wyznaniowych Żydowskich stanowią dopełnienie wystawy filatelistycznej. Najważniejszym obiektem jest ponad 100 – letni zwój z tekstem Pisma Świętego - Tora.
Można też zobaczyć elementy tradycyjnego stroju męskiego kipę (jarmułkę)
i tałes- biały szal modlitewny nakładany na głowę lub ramiona.>

/żródło: GW/