Zydzi w Poznaniu
Wydawnictwo Miejskie Posnania zaprasza na promocję książki Rafała Witkowskiego
Żydzi w Poznaniu
wyjątkowego przewodnika po świecie, którego już nie ma i miejscach, które trwają w pamięci.
Spotkanie promocyjne pod patronatem:
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
Stanisława Gądeckiego
Prezydenta Miasta Poznania
Ryszarda Grobelnego
Odbędzie się 4 października 2012 roku o godz. 14 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.
Promocję uświetnią
Poznański Chór Nauczycieli im. I.J. Paderewskiego
Jarosław Drynkowski, skrzypce
Andrzej Lajborek
Współorganizatorem promocji jest Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań.