Dwie piękne postacie sióstr....

Sprawiedliwe wśród Narodów Świata - Jedna mieszka w Gnieźnie , przez całe życie była nauczycielką, a druga mieszka w Mieścisku i także pracowała w tym samym zawodzie

Pani Helena Kowalewska

Niezapomniana lekcja historii

W powyższych odnośnikach dowiemy się więcej o wciąż nowo odkrywanych  kartach wspólnej historii polsko - żydowskiej. Trudno zapomnieć o tak wspaniałych postaciach, które nie bacząc na wszechobecne zagrożenie w czasie okupacji hitlerowskiej, były gotowe nieść pomoc drugiemu człowiekowi....