Stypendium dla studentów

Drodzy Przyjaciele, z radością zawiadamiamy o otwarciu przez JCC Krakow nowego programu współorganizowanego przez CONNECTIONS - organizację będącą częścią World Jewish Relief. Od października 2012 Jewish Community Centre otwiera program stypendiów finansowych dla żydowskich studentów, którzy chcą studiować w Krakowie. Wnioski są krótkie, nieskomplikowane i bardzo łatwo je wypełnić. Stypendium wypłacane jest w ratach przez cały rok akademicki - można się ubiegać o jego przedłużenie w następnych latach studiów.

Zadaniem programu stypendialnego jest dofinansowanie kosztów życia, które ponosi student odbywający swoją naukę w Krakowie.

W zamian oczekujemy od studenta aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności i wolontaryjnej pracy na rzecz JCC Krakow w ciągu jego regularnej, cotygodniowej działalności. Naszą misją jest wspieranie tych, którzy być może, w przyszłości staną się młodymi liderami żydowskiej społeczności w Polsce.

Aby złożyć wniosek, pobierz załączniki i wypełnij wniosek.

Pamiętaj o tym, aby dodać skan potwierdzający Twoją sytuację finansową i edukacyjną. Jeśli finansowo wspierają Cię rodzice, prosimy o załączenie skanu dokumentu potwierdzającego dochody Twoich rodziców. Jeśli jesteś zatrudniony albo pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, załącz zaświadczenie o Twoich średnich miesięcznych zarobkach. Jeśli jesteś już studentem i chcesz ubiegać się o stypendium, załącz skany swojego indeksu. Jeśli dopiero zostaniesz studentem i masz zamiar studiować w Krakowie, załącz skan swojej matury.

Pamiętaj, że jesteśmy instytucją społeczną! Nie musisz czekać w długich kolejkach i błagać nas o to, abyśmy dofinansowali Twoje studia.

Postaramy się o to, by wesprzeć Cię w najlepszy możliwy sposób, jeśli tylko chcesz być częścią naszej społeczności. Naszą misją jest wspieranie i wzmacnianie społeczności żydowskiej w Krakowie także poprzez niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Studia w Krakowie to wyjątkowe, nieporównywalne z niczym doświadczenie. Będąc nowoczesną, aktywną i niezwykle otwartą instytucją zatrudniającą pełnych entuzjazmu pracowników i wolontariuszy, JCC Krakow oferuje szerokie spektrum wszelkich wydarzeń i inicjatyw kulturalnych i społecznych. Jesteśmy przekonani, że możemy całkowicie zmienić Twoje studenckie życie - chociażby przez zaoferowanie Ci możliwości, których nie będziesz miał gdzie indziej.

Więcej informacji na http://jcckrakow.org

Aby uzyskać więcej informacji, napisz maila na adres: ishbel@jcckrakow.org