Nagroda im Ireny Sendler
Jesteś nauczycielem, któremu bliska jest idea szkoły uczącej tolerancji i zaangażowania społecznego? A może znasz kogoś takiego? Czekamy na zgłoszenia kandydatów do nagrody im. Ireny Sendler "Za naprawianie świata". Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest formą uhonorowania nauczycieli wychowujących w duchu wartości wcielanych przez Irenę Sendler. Przyznawana jest nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą tolerancji i  poszanowania dla innych oraz odgrywają aktywną rolę w  swojej szkole i społeczności lokalnej Kandydatury mogą nadsyłać osoby fizyczne, organizacje i instytucje oraz sami kandydaci. Zgłoszenie składa się z  zamieszczonych na stronie formularzy, w  których znajduje się m.in. opis trzech projektów zrealizowanych przez kandydata, trzech rekomendacji oraz eseju pt. "Dlaczego ideały, którym świadectwo dała swym życiem Irena Sendler są mi bliskie? W jaki sposób staram się przekazać te wartości moim wychowankom?". Zachęcamy do zapoznania się z  przewodnikiem, który pomoże krok po kroku zgłosić  nauczyciela do nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata".

Spośród zgłoszeń Kapituła wyłoni osoby wyróżnione oraz laureata konkursu, który otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 PLN. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się we wrześniu 2012 roku w Warszawie.

Irenę Sendler – patronkę nagrody – świat poznał, ponieważ podczas II wojny światowej działała w  Żegocie i wraz ze współpracownikami uratowała życie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Zrobiła jednak o  wiele więcej: przez całe życie angażowała się w działania mające na celu pomoc osobom krzywdzonym i dyskryminowanym, należała m. in. do Ligi Walki z Rasizmem, Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nagroda została ustanowiona, by uczcić działalność patronki i upowszechniać wartości, którym była wierna.

Laureaci I edycji nagrody zostali nominowani osobiście przez Irenę Sendler. Są to: Norman Conard z Union Town w  stanie Kansas w  USA oraz Robert Szuchta, nauczyciel historii w  LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w  Warszawie. Laureatami ubiegłorocznych edycji są: Anna Janina Kloza, nauczycielka języka polskiego w  VI Liceum Ogólnokształcącym w  Białymstoku (2008), Beata Maliszkiewicz, współzałożycielka i  dyrektor Zespołu Szkół TAK w  Opolu (2009), Marzanna Pogorzelska, ucząca języka angielskiego w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (2011).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 10 czerwca 2012 r. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Nowakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

z dopiskiem "Nagroda im. Ireny Sendlerowej".

 

Regulamin konkursu, dokumenty aplikacyjne oraz przewodnik, jak krok po kroku zgłosić kandydaturę nauczyciela znajduje się na stronie www.ceo.org.pl/sendler.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki programu, Igi Kazimierczyk, na adres iga.kazimierczyk@ceo.org.pl

 

Źródło: znak.org.pl