Granty na projekty polsko-izraelskiej wymiany młodzieży
Na podstawie podpisanej w 2009 r. umowy pomiędzy Izraelską Radą Wymiany Młodzieży (Israel Youth Exchange Council) i polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej funkcjonuje program wymiany młodzieży z Polski i Izraela. Realizując założenia umowy, Polska i Izrael dają możliwość rządowego dofinansowania programów wymiany młodzieży.
 

W ramach poprzedniej edycji projektu "Polsko-izraelska współpraca szkół i wymiana młodzieży", ogłoszonej w 2010 r., dofinansowanie otrzymało 7 organizacji z całej Polski. Instytucje partnerskie z Izraela otrzymały dofinansowanie ze strony Izraelskiej Rady Wymiany Młodzieży, dzięki czemu kilkadziesiąt młodych osób z Polski i Izraela miało okazję do spotkać się w ramach programów wymiany.
 
Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło właśnie możliwość ubiegania się o granty na projekty wymiany młodzieżowej między Polską a Izraelem.
Informacje ogólne na temat oferty

Budżet 300 tys. zł; maksymalna wysokość wnioskowanego grantu 60 tys. zł.
 
Projekty powinny być realizowane zgodnie z jednym z następujących tematów:
1) uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym w związku z priorytetem trio Prezydencji Rady UE w obszarze młodzieży;
2) promowanie myśli i dorobku Janusza Korczaka w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka (www.2012korczak.pl);

3) „Jak się uczyć, żeby się nie wykluczyć”, czyli przyszłość młodych na rynku pracy.

 
Pełna informacja na temat oferty MEN

Regulamin konkursu oraz zasady przyznawania dotacji zawierają szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celów zadania, sposobu informowania o przeprowadzeniu konkursu, warunków uczestnictwa, zasad zgłaszania i wyboru oferty, zasad przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunków, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.

Szczegóły na stronie MEN.

 
Informacje dodatkowe

Formularz oferty należy wypełnić i wysłać on-line (www.formularz.men.gov.pl) a jego wydrukowaną wersję, wraz z wymaganymi załącznikami, przesłać na adres Ministerstwa.
 
Termin składania wniosków upływa 30 marca 2012.
Kontakt w MEN w sprawach formalnych: Katarzyna Tyczka,             22-34-74-551      , katarzyna.tyczka@men.gov.pl

http://maillist.tehila.gov.il/t/471243/110158/17948/0/

 

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=874:polsko-izraelska-wymiana-modziey-2010-r&catid=110:midzynarodowa-wymiana-dzieci-i-modziey&Itemid=146