Rada Bezpieczenstwa przeciw terroryzmowi
Israel
Oświadczenie prasowe Rady Bezpieczeństwa dotyczące ataków na izraelski personel dyplomatyczny
piątek, 24 lutego 2012 19:53
Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Kodjo Menan (Togo) wydał dzisiaj następujące oświadczenie Rady Bezpieczeństwa:
 
Członkowie Rady Bezpieczeństwa potępili w najmocniejszych słowach atak terrorystyczny w Nowym Dehli, Indie, którego celem był izraelski personel dyplomatyczny, w wyniku którego ranni zostali członkowie personelu dyplomatycznego i cywile oraz ostatnią próbę ataku terrorystycznego w Tbilisi, Gruzja.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa potwierdzili, że terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa oraz wszelkie akty terroryzmu kiedykolwiek i przez kogokolwiek popełnione są przestępcze i nieusprawiedliwione niezależnie od ich motywów.

 

Członkowie Rady Bezpieczeństwa potwierdzili konieczność walki wszystkimi możliwymi środkami z zagrożeniami dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanymi aktami terroryzmu, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i wszystkimi obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego, szczególnie międzynarodowych praw człowieka, uchodźców i prawa humanitarnego.

 

Członkowie Rady Bezpieczeństwa potępili nowe i powtarzające się akty przemocy wobec przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych, które zagrażają życiu niewinnych lub go pozbawiają oraz poważnie zakłócają pracę przedstawicieli i urzędników.

 

Członkowie Rady Bezpieczeństwa przypomnieli o ciążących na państwach obowiązkach zawartych w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 1961 r., Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych 1963 r. oraz Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym dyplomatom 1973 r.

 

Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślili wymóg doprowadzenia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości sprawców, organizatorów, finansistów i sponsorów tych karygodnych aktów terroryzmu i wezwała wszystkie państwa do aktywnej współpracy w tym zakresie ze wszystkimi właściwymi władzami, zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego i właściwych Rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

 

/żródło: erec.izrael.org.il/