"Polski Obraz Żyda" - konferencja w Gnieżnie

Program konferencji naukowej

„Polski obraz Żyda”

(Aula Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5-7)

18 stycznia 2012

 

9.00. Otwarcie konferencji

- Wprowadzenie ks. dra hab. Waldemara Szczerbińskiego, prof. UAM - kierownika Zakładu Kultury Judaizmu IKE

- Słowo prof. dra hab. Leszka Mrozewicza – dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej

- Słowo Arcybiskupa Józefa Kowalczyka – Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski

- Słowo Jacka Kowalskiego - Prezydenta Miasta Gniezna

 

9.30. Alicja Kobus (Przewodnicząca Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu)

                Dwa światy: polski i żydowski

10.00. Rabin Haim Beliak

                Four Moments of Catholic Poles Viewing Jews

 

10.30. Dyskusja

 

11.00. Przerwa na kawę

 

11.30. Dr Ilona Dworak-Cousin (Towarzystwo Przyjaźni Izraelsko-Polskiej, Tel Aviv)

                Udział polskich Żydów w powstaniu i budowaniu Izraela

12.00. Prof. dr hab. Jerzy Ochmann (Uniwersytet Jagielloński)

Żyd - człowiekiem paradoksu. Nahum Goldman, Max Nordau, Abba Hillel Silver, Yuri Slezkine, Marcel-Jacques Dubois

 

12.30. Dyskusja

 

13.15. Obiad

 

14.30. Dr hab. Daniel Kalinowski, prof. Akademii Pomorskiej (Słupsk)

 

Obcy, niepewni, chciwi. Wizerunki Żydów w kaszubsko-pomorskiej prasie międzywojennej

 

15.00. Dr Damian Pałka  (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

 

                Obraz Żyda w polskiej literaturze wspomnieniowej po II wojnie światowej

 

 

15.30. Dyskusja

 

 

16.00. Przerwa na kawę

 

 

16.30. Dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Ocalić od zapomnienia…” – obraz żydowskiego świata we wspomnieniach Michała Strzemskiego

17.00. Dr Agata Katarzyna Dąbrowska ( Uniwersytet Łódzki)

                „Sztuka w szwargocie” czyli o teatrze żydowskim w polskiej publicystyce

17.30. Mgr Magdalena Grycan (Uniwersytet Warszawski)

                Językowy obraz Żyda we frazeologii polskiej

 

18.00. Dyskusja

 

19.00. Wieczór kuchni żydowskiej (Restauracja „Pietrak” – ul. B. Chrobrego 3)

 

 

 

 

19 stycznia 2012

 

9.00. Mgr Tamara Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski)

                Obraz dolnośląskich Żydów w lokalnej prasie w latach 1945-1968

9.30. Mgr Alicja Maślak-Maciejewska (Uniwersytet Jagielloński)

Obraz środowiska krakowskich Żydów postępowych ukazany w krakowskiej prasie codziennej w XIX wieku

 

10.00. Dyskusja

 

10.30. Przerwa na kawę

 

11.00. Mgr Katarzyna Tomczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Żyd - Ofiara  z perspektywy Polaka - Świadka. Literackie strategie obrazowania Holokaustu

11.30. Ks. dr Piotr Halczuk (Archidiecezja Gnieźnieńska)

                Współczesna katecheza szkolna o Żydach i judaizmie

12.00. ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. UAM (Poznań)

                Żydzi i judaizm w wybranych wypowiedziach Konferencji Episkopatu Polski

 

12.30. Dyskusja na zakończenie konferencji

 

13.15. Obiad