Rabin Yehoshua Ellis nowym emisariuszem Sh.I w Katowicach

Rabin Yehoshua Ellis, 34, został wybrany, żeby służyć jako nowy emisariusz Szawei Israel  w Katowicach. Rabin Ellis będzie głównym rabinem Miasta Katowice a jego praca będzie polegała na umocnieniu lokalnej społeczności oraz dotarciu do „ukrytych Żydów” z całego regionu, którzy pragną powrócić do społeczności żydowskiej.

„Cieszymy się, że rabin Yehoshua Ellis dołączył do grona Szawei Israel. To bezpośredni rezultat rozwoju naszej działalności na terenie Polski w świetle odrodzenia żydowskiego życia, które ma tam miejsce”, powiedział prezes Szawei Israel, Michael Freund. „Od upadku Żelaznej Kurtyny, wzrastająca liczba młodych Polaków zaczęła odkrywać swoje żydowskie pochodzenie i wyrażać pragnienie, aby zbliżyć się do Izraela i narodu żydowskiego”. „Naszym obowiązkiem jest dotrzeć do nich i im to umożliwić”, powiedział.

Urodzony w Kansas, Missouri, rabin Yehoshua Ellis studiował w różnych jesziwach, zanim otrzymał ordynację rabinacką z Shehebar Sephardic Center. Jest także certyfikowanym szojchetem. Przez kilka lat był wolontariuszem w społeczności żydowskiej w Warszawie, gdzie nawiązał silną więź ze społecznością i postanowił oddać się pracy na jej rzecz.

Rabin Ellis będzie pracował nad rozwojem aktywności Szawei Israel na terenie Polski,  co obejmuje: zwoływanie seminariów i sympozjów dla „ukrytych Żydów”, organizowanie modlitw i regularnych zajęć o różnorodnej tematyce żydowskiej, publikowanie newslettera i innych polskojęzycznych, drukowanych publikacji poruszających żydowskie zagadnienia         i dystrybuowanie ich pomiędzy społecznościami w Polsce; zapewnienie wsparcia przy procesie aliji, konwersji i absorpcji dla tych członków polskiej społeczności, którzy emigrują do Izraela.

O Katowicach

Społeczność żydowską w Katowicach datuje się wstecz do 1733 roku, ale prawdziwy wzrost populacji nastąpił pod koniec XIX i na początku XX wieku, ze względu na rozwój przemysłowy miasta. Zanim do miasta wkroczyli Niemcy w 1939 roku, w mieście żyło około 10 000 Żydów. Większość została zamordowana przez nazistów w Auschwitz. Dzisiaj, społeczność żydowska liczy 120 członków zarejestrowanych oficjalnie w lokalnej gminie żydowskiej, ale szacuje się, że jest tu 1000 „ukrytych Żydów”, możliwe, że więcej mieszka          w okolicy. W ostatnich czasach, coraz więcej ludzi powraca do żydowskich korzeni.

„Ukryci Żydzi” w Polsce

„Ukryci Żydzi” to fenomen, który wzrósł na sile w ostatnich latach w Polsce, ze względu na stopniowy powrót Żydów do judaizmu i narodu żydowskiego. Wielu z tych Żydów utraciło jakikolwiek kontakt z judaizmem z powodu ekstremalnego antysemityzmu, z jakim spotykali się po Holokauście, niektórzy z nich przeszli na chrześcijaństwo. Jeszcze inni, ukrywali swoją tożsamość w latach komunizmu i dopiero teraz czują się wolni na tyle, aby powrócić do swojej prawdziwej tożsamości. Kolejne zjawisko dotyczy Żydów zaadoptowanych przez katolickie rodziny i ukrywanych przez kościelne instytucje podczas Holokaustu. Nie byli oni informowani o swoim żydowskim pochodzeniu i w ostatnich latach stopniowo zaczynają je odkrywać. Obecnie liczbę Żydów w Polsce podaje się oficjalnie jako 4000, ale zgodnie z innymi szacunkami, dziesiątki tysięcy wciąż żyją w ukryciu przez ujawnieniem swojej prawdziwej tożsamości albo są tego nieświadomi.

/zrodlo: shavei.org/