Z Wielkopolski do Jerozolimy...zaproszenie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ostrowskiej Synagogi zapraszają, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką historii i kultury Żydów polskich oraz udziałem w bezpłatnym seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, na konferencję "Z Wielkopolski do Jerozolimy. Polacy, Żydzi wczoraj i dziś", które odbędzie się 10 grudnia 2011r., Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 21, w godz. od 10:00 do 14:

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współdziałaniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, organizuje w dniach 26 lutego do 9 marca 2012 roku wyjazd studyjny dla 19 nauczycieli z Wielkopolski, uczących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, do Instytutu Yad Vashem. Seminarium w   Jerozolimie organizowane jest w ramach projektu „ Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. Nauczyciele uczestniczyć będą w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście. Oferta skierowana jest do nauczycieli z terenu działania Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Koninie i Poznaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty przelotu, które może dofinansować organ prowadzący. Z grupą leci tłumacz, stąd znajomość j. angielskiego nie jest konieczna.

  Organizatorzy oczekują ofert od nauczycieli, którzy realizują zadania edukacyjne wykraczające poza wymagania określone podstawą programową. W szczególności :  uczestniczą w programach, projektach, konkursach związanych z historią, kulturą i Zagładą Żydów polskich o zasięgi krajowym i regionalnym. Propagują historię i kulturę Dwóch Narodów w formie opracowań i publikacji. Organizują gry miejskie, opiekują się miejscami pamięci, porządkują cmentarze, organizują spotkania z Ocalonymi oraz Sprawiedliwymi. Mile widziane są osoby mające już doświadczenie w kontaktach i współpracy ze szkołami w Izraelu.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Konferencji promocyjnej pod nazwą „ Z Wielkopolski do Jerozolimy. Historia i kultura dwóch narodów”, organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz  ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ostrowskiej Synagogi, która odbędzie się w dniu 10 grudnia  2011 roku w budynku Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 21 w godzinach 10/00-14.00.

  Ankieta aplikacyjna, dla nauczycieli zamierzających ubiegać się o udział w seminarium w Jerozolimie, pojawi się na stronie www.odn.kalisz.pl w dniu 7 grudnia 2011 roku. Oferty będą przyjmowane przez ODN Kalisz w terminie do 30 grudnia br. Kwalifikacji uczestników dokona Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W razie pytań, wyjaśnień udziela Jan Bartczak dyrektor ODN Kalisz, koordynator regionalny Projektu. Kontakt – jan.bartczak@odn.kalisz.pl