Fundacja Shalom zaprasza do udziału w konkursie

Fundacja Shalom ogłosiła X edycję konkursu "Historia i kultura Żydów polskich” dla szkół średnich pod przewodnictwem prof. Feliksa Tycha oraz VI  edycję "Na wspólnej ziemi" dla gimnazjów i szkół podstawowych pod przewodnictwem prof. Pawła Śpiewaka.  Zgłoszenia szkół należy nadsyłać do biura fundacji do 9 grudnia 2011 roku.

Konkurs od początku swego istnienia
organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela, które gościło laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu wraz z nauczycielem podczas tygodniowego pobyt w Izraelu. Podobnie jak w poprzednich edycjach, laureaci konkursu mają możliwość skorzystania z wolnego wstępu na wydziały filologii polskiej oraz historyczny na Uniwersytecie Warszawskim, a także na wydział judaistyki w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Informujemy również, iż w bieżącej edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych zmieniły się zasady dotyczące wyboru tematu pracy – zaproponowanych zostało 6 obszarów tematycznych, na podstawie których należy wybrać z uczniem temat pracy. Mamy nadzieję, że zmiany te będą pomocne dla uczniów i nauczycieli, którzy ich przygotowują do konkursu.  Karty zgłoszeń i regulaminy konkursów są dostępne na stronie www.shalom.org.pl
Wszelkich informacji dotyczących organizacji i tematyki konkursu udziela Hanna Pałuba, dyrektor programowy konkursu. Zapraszamy  do biura  Fundacji Shalom, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa, tel. (0-22) 620 30 36, 620 30 37, fax (0-22) 620 05 59, e-mail: shalom@shalom.org.pl
Fundacja nadal przekazuje bezpłatnie do szkół i bibliotek publikację „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red. Feliksa Tycha. Zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji prosimy o kontakt. (fot. Janusz Paliwoda)

/zrodlo: newsletter Fundacji Shalom/