Peres na otwarciu Muzeum
Prezydent Izraela, Szimon Peres, będzie osobiście uczestniczył w otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich w kwietniu 2013 roku. „Po Jałcie wydawało nam się, że świat już na zawsze będzie podzielony. A spójrzcie, gdzie teraz jesteśmy! Historia jest bowiem procesem ciągłych przemian.Jako Prezydent Izraela będę obecny na otwarciu Muzeum, żeby oddać hołd tysiącletniej historii polskich Żydów. Żeby pokazać, jak ważna jest ona dla młodych Żydów i młodych Polaków. I żeby zachęcić ich do odkrywania, jak wiele ich łączy.” — powiedział Prezydent Peres w rozmowie z dyrektor Muzeum, Agnieszką Rudzińską, podczas spotkania 9 listopada w Jerozolimie. „Chcę wam podziękować za poświęcenie części swojego życia, aby zrealizować to wielkie marzenie” – dodał Prezydent. Prezydent Szimon Peres jest Przewodniczącym Międzynarodowego Honorowego Komitetu Muzeum, od samego początku zaangażowanym w popularyzację inicjatywy budowy Muzeum w Warszawie. W trakcie ponad półgodzinnego spotkania Dyrektor Rudzińska opowiedziała Prezydentowi o stanie zaawansowania prac, o przygotowaniach do otwarcia i programie nowoczesnej instytucji, jaką będzie Muzeum. Rozmawiali też o znaczeniu, jakie ma budowa Muzeum dla relacji między Polską i Izraelem. Relacje te, silne od samego powstania państwa Izrael, są niezwykle znaczące dla obu stron. Muzeum daje szanse na nowe płaszczyzny współpracy, kontynuację dialogu, budowę zrozumienia i wzajemnej tolerancji, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, równocześnie dbając o zachowanie dziedzictwa polskich Żydów — które jest dziedzictwem zarówno Polski, jak i Izraela. Z tej perspektywy zaistnienie Muzeum w świadomości Izraelczyków jest bardzo ważne — dlatego podstawowym celem wizyty Dyrektor Rudzińskiej w Izraelu było omówienie, z przedstawicielami zarówno placówek badawczych i muzealnych, jak i środowisk opiniotwórczych, planów wspólnych działań Muzeum z ośrodkami izraelskimi. Spotkała się m.in z Gideonem Sa’arem, Ministrem Edukacji Izraela, dyrektorem Instytutu Jad Waszem, Avnerem Shalevem, profesorem Hanochem Gutfreundem z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, dziennikarzem Orenem Nahari — członkami Izraelskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum — oraz odwiedziła Muzeum Bohaterów Getta. Źródło: MHŻP