Stowarzyszenie Drugie Pokolenie...
Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holokaustu zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie (rozesłanie, umieszczenie na stronie internetowej, w najbliższych newsletterach,
czasopismach itp.) informacji znajdującej się poniżej.
Będziemy wdzięczni za pomoc.
22 lipca 1942 rozpoczęła się wielka akcja wysiedleńcza Żydów z Warszawy do
Treblinki.
W ciągu dwóch miesięcy akcji wywieziono i zamordowano 254 tysiące ludzi.
Miejsce skąd transportowano Żydów z getta do obozu śmierci nazywało się
Umschlagplatz. Mieściło przy dzisiejszej ulicy Stawki (u zbiegu z Dziką).
Dzisiaj znajduje się tam Pomnik Umschlagplatz.

Pierwszy dzień akcji był też dniem żałoby po zburzeniu pierwszej Świątyni
w Jerozolimie. Ten dzień nazywa się Tisza B Aw. Religijnych Żydów
obowiązuje wtedy ścisły post.

W rocznicę rozpoczęcia wywózek Żydów Warszawy spotykamy się przy pomniku
Umschlagplatz 22 lipca o godzinie 18.
Chcielibyśmy w tym samym miejscu, tego samego dnia spotykać się co roku.

Prosimy o przyniesienie świateł.

Członek naszego Stowarzyszenia, Sławomir Holland odczyta kilka Trenów
Jeremiasza.

pozdrawiam
Elżbieta Magenheim
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Drugie Pokolenie
- Potomkowie Ocalałych z Holokaustu