Poznań - Kongres Hebraistyki
Od 18 do 21 września w Poznaniu i w Toruniu  odbędzie się Światowy Kongres Hebraistyczny. Pierwszy od 1980 w Polsce. Jego głównymi organizatorami są Brit Ivrit Olamit czyli Światowa Unia Języka Hebrajskiego świętująca w tym roku 80-lecie istnienia oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych  Żydowskich w RP i Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Wybrano Poznań, albowiem tutejsza hebraistyka na UAM jest wiodąca w Polsce i aktualnie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby studentów których jest około 50.  Właśnie zakończyła się na UAM zorganizowana przez Katedrę Studiów Azjatyckich UAM międzynarodowa konferencja "Dialog międzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego".
Jak powiedział kierownik Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM prof. Piotr Muchowski rozmawiano na niej m.in. o kulturze i historii Żydów aszkenazyjskich, o Karaimach, najmniejszej polskiej mniejszości etnicznej, ale mającej bogatą spuściznę literacką w języku hebrajskim, o kulturze żydowskiej w Polsce przedwojennej i o upowszechnianiu kultury hebrajskiej w Polsce współcześnie. Działająca w Toruniu a założona przez franciszkanów Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej to pierwsza taka uczelnia w Europie.

Jak powiedział goszczący w Poznaniu prof Gideon Kouts, hebraista i specjalista od komunikacji na paryskiej Sorbonie powodów zorganizowania kongresu w Poznaniu i Toruniu jest kilka. Chodzi nie tylko o to, aby wesprzeć dynamicznie rozwijającą się hebraistykę, ale też i wskazać na to, że współczesna hebraistyka w świecie jest zagrożona. Izrael stał się krajem multikulturowym.

Współcześni imigranci w przeciwieństwie do dawniejszych nie spieszą się z nauką języka hebrajskiego. Coraz częściej też odzywają się głosy, że dziś judaistykę można studiować bez znajomości języka hebrajskiego. Często ludzie modlący się w tym języku nie znają go. A prawda jest taka, że bez zrozumienia hebrajskiego nie rozumie się podstaw żydowskiej

Źródło: Głos Wielkopolski