Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych powołany został w marcu 1980 roku przez grupę entuzjastów, wywodzących się głównie z Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu. To jedyna taka organizacja w Polsce. Obecnie liczy 18 członków zwyczajnych i 28 członków korespondentów. Są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów, a łączy ich wspólna pasja – krajoznawstwo. 
Członkowie klubu mają w swym dorobku kilkaset książek, tysiące publikacji prasowych, filmy, audycje radiowe i telewizyjne, a ostatnio także strony internetowe.
Są też książki, które są ich wspólnym dziełem: wydane w latach 80-tych monografie pięciu ówczesnych województw wielkopolskich, „Słownik krajoznawczy Wielkopolski”, "Poznań od A do Z. Leksykon krajoznawczy" i trzytomowa monografia "Wielkopolska. Nasza kraina". W 1993 r. klubowiczów przygotowali książkę „100 x Wielkopolska", w której przedstawili 100 największych atrakcji krajoznawczych regionu; w kolejnych wydaniach tej książki ilość opisywanych atrakcji rosła, a najnowsze (już czwarte!) wydanie zatytułowane jest "202 x Wielkopolska".
W 2010 r., z okazji VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, klubowicze przygotowali „Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego”. O wszechstronności warsztatu autorskiego członków Klubu świadczą także inne opracowania, m. in. albumy krajoznawcze Piotra Maluśkiewicza, „Fryderyk Chopin a Wielkopolska” Jerzego Sobczaka, czy „Patroni wielkopolskich ulic” Pawła Andersa.
Do kanonu literatury krajoznawczej należą książki Włodzimierza Łęckiego – ostatnio „Poznań. Przewodnik po zabytkach i osobliwościach miasta dla przybyszów z dalszych i bliższych stron”.
Witold Gostyński oprócz publikacji o Poznaniu i Wielkopolsce jest także autorem przewodników po Wiedniu i tłumaczem przewodników po Berlinie.
Bogdan Kucharski nie tylko pisze, lecz przez 50 lat oznakował prawie 6000 km szlaków pieszych.
Andrzej Kaleniewicz, autor wielu przewodników dla kolarzy, wdraża pionierski w kraju projekt GPS Wielkopolska.
Kopalnią wiedzy o dawnym Poznaniu jest Janisław Osięgłowski, a Mariusz Kołodziejczak może się pochwalić kilkudziesięcioletnim stażem przewodnika po Poznaniu.
Zbigniew Szmidt oprócz pisania fotografuje – jego zdjęcia stanowią ilustrację książek kolegów, ukazują się też na łamach poznańskiej prasy.
Z wodniackich przewodników Wojciecha Owsianowskiego korzystają nie tylko wielkopolscy kajakarze.
Zbigniew Pilarczyk - historyk oraz Witold Przewoźny – etnograf, czas na publikacje krajoznawcze znajdują obok swej pracy naukowej.
Janusz Umiński przybywa na klubowe spotkania aż z Bydgoszczy i tamtym terenom poświęca swoje publikacje.
Z Wrześni, lecz nie tylko o Wrześni, pisuje Sebastian Mazurkiewicz;
znawcą Szamotuł i okolic jest Paweł Mordal,
a Andrzej Przybysz pokazuje piękno Puszczykowa i Rogalina.
Arkadego Radosława Fiedlera celowo wymieniamy na końcu - w ten sposób zamykamy koło historii; jego ojciec, Arkady Fiedler - podróżnik i pisarz, przed 30 laty został honorowym członkiem Klubu.
Od wielu lat Klub organizuje też dwie cykliczne imprezy ogólnopolskie: Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej (wspólnie z MTP, w czasie Tour Salonu) oraz Forum Publicystów Krajoznawczych, na którym autorzy i przedstawiciele wydawnictw nie tylko dyskutują na tematy merytoryczne, ale przez kilka dni poznają także ciekawe regiony Wielkopolski.
Opracowano na podstawie „Jubileusz Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych”, IKS nr 5/2010
Zdjęcia ze spotkania
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/Wyd-2010r/Klub-Publicystow.html
Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych z Przewodniczacą naszej Gminy Alicją Kobus
(odbyło się w naszej siedzibie przy ul. Stawnej).
Autorem zdjęć jest inż. Zbigniew Szmidt.