Częściowe stypendium  seminarium o Holokauście w Izraelu
Ambasada Izraela zaprasza do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Międzynarodowym Seminarium „Uczyć o Szoah i Antysemityzmie”, organizowanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Seminarium prowadzone w języku angielskim jest skierowane do edukatorów, zajmujących się tematyką polsko-żydowską i polsko-izraelską. Strona izraelska co roku przyznaje jedno stypendium dla uczestnika z Polski, pokrywające opłatę za kurs, zakwaterowanie i wyżywienie oraz częściowe kieszonkowe. (UWAGA: koszt przelotu we własnym zakresie).
 
Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium prosimy o nadesłanie do dn. 10 kwietnia 2011 r. wniosku, składającego się z następujących dokumentów w języku angielskim: formularz zgłoszeniowy, list motywacyjny oraz CV. List rekomendacyjny będzie dużym plusem. W tym roku preferowani będą nauczycieli licealni i gimnazjalni.
Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną do p. Ewy Rudnik z Departamentu Edukacji na adres education@warsaw.mfa.gov.il