CKJ Fundacji "Shalom" zaprasza.

Wiêcej Informacji na temat spotkania znajd± Pañstwo na naszej stronie:
www.jidyszland.pl

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Karolina Szymaniak i Ania Szyba


Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom

ul. Gen. W³adys³awa Andersa 15 (dojazd tramwajami: 18, 35, autobusami 111,
189 oraz metrem do stacji Metro-Ratusz)

00-159 Warszawa

tel. +48 22 409 91 00