POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Cmentarze żydowskie - INFORMACJA  Email


 
WAŻNE !


Informacja dla osób odwiedzających żydowskie cmentarze.


W Judaiżmie święte jest zarówno to co duchowe, jak to co fizyczne, w związku z tym dusza jak i ciało mogą wnieść do świata świętość. Dusza jest żródłem świętości, podczas gdy ciało jest naczyniem, które nosi w sobie świętość. A więc, zarówno dusza, jak i ciało pozostają święte na zawsze. To dlatego kości tych którzy odeszli, pozostają święte.

 

Ponieważ kości są święte, muszą być traktowane z najwyższym szacunkiem. Ciała zmarłych muszą być pogrzebane w ziemi / co wyklucza zarówno kremację, jak i pozostawienie ich ponad poziomem gruntu / i pozostać nienaruszone. Dlatego ekshumacja jest w Judaiżmie ściśle zabroniona, z wyjątkiem szczególnych i nadzwyczajnych przypadków.Istnieje tradycja, która mówi, że dusza i ciało pozostają połączone nawet po śmierci, więc jeżeli narusza się kości tu, na ziemi, to naruszony zostaje także spokój duszy w niebie.


Komisja Rabiniczna Do Spraw Cmentarzy ustaliła, co wolno, a czego zabrania się przy sprzątaniu Żydowskiego Cmentarza :


ZAKAZUJE SIĘ :


1. kopania gruntu / w tym używania narzędzi ciężkich /
2. wyrywania drzew i krzewów z korzeniami
3. odkopywania kamieni, tablic nagrobnych / macew /
4. samowolnego grzebania kości
5. podkopywania ogrodzenia cmentarza / ze względu na nieznane obecnie, a wytyczone pierwotnie granice /
6. otwierania grobów


ZEZWALA SIĘ NA :


1. usuwanie chwastów, kwiatów, mchów / płytko zakorzenionych /
2. oczyszczanie tablic / macew / i płyt nagrobnych
3. wytyczanie alejek na powierzchni gruntu
4. instalację pamiątkowych i informacyjnych tablic
5. przycinanie drzew i krzewów tuż przy powierzchni gruntu
6. nawożenie dodatkowej warstwy ziemi.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z: 


Komisją Rabiniczną ds.Cmentarzy
: Ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel.               022/624 14 84      

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 20:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl